Wereldpaden Foundation

Onze missie

Mensen overal ter wereld een podium bieden om het verhaal over hun leven, de kijk op het leven, wat voor hen de essentie van het leven is, te delen. Dit kan in de vorm van beeldmateriaal (video, foto’s, gebruiksvoorwerpen) en geschreven teksten.

Mensen inspireren en hun bewustwording vergroten over zichzelf, het leven, de mensheid, de wereld, de natuur en verschillende culturen door bovengenoemde verhalen van de mensen te delen.

Het ondersteunen van kleinschalige projecten of individuen overal ter wereld gericht op het verbeteren van gezondheid, onderwijs, cultureel erfgoed, natuurbehoud en welzijn.

Onze visie

Het bereiken van een hoge kwaliteit van leven op deze hele wereld. Enerzijds door het ondersteunen van kleinschalige projecten of individuen. Anderzijds door het creëren van meer begrip, respect, verdraagzaamheid, bewustzijn voor zichzelf, elkaar, de natuur, culturen en voor onze aarde als geheel.

Onze kernwaarden

  • Respect
  • Bewustwording
  • Inspiratie
  • Betrouwbaarheid
  • Integriteit

Bestuur

Voorzitter Jolanda Schepers
Secretaris John Meijers
Penningmeester Olaf Tetteroo
Bestuurslid Marjet Janssen-Hanique

Het bestuur werkt volledig belangeloos, en krijgt geen vergoedingen voor werkzaamheden verricht voor de stichting.

Organisatiegegevens

KvK 82983046
RSIN 862680402
ANBI in aanvraag
IBAN NL 96 RABO 0371 5231 68
t.n.v Stichting Wereldpaden Foundation

Het verhaal van Wereldpaden Foundation

Wij reizen al jaren over de wereld; verwondering en compassie voor onze aarde en al haar bewoners is wat ons drijft. Uit dankbaarheid voor de mooie plekken die we hebben mogen bezoeken en in de toekomst hopen te mogen bezoeken, de vele ontmoetingen, de vele verhalen die met ons zijn gedeeld, de schoonheid van de natuur en de wijsheid die het reizen ons heeft gebracht, hebben we besloten dat we iets aan de wereld en haar bewoners willen teruggeven. Met deze intentie hebben we Wereldpaden Foundation opgericht. Op Wereldpaden deelden we altijd al onze ervaringen, alle mooie verhalen en wijze inzichten met als doel om mensen bewust te maken en te inspireren. Via Wereldpaden Foundation breiden we dit nog verder uit en door heel gericht het verhaal van de mensen in beeld te brengen, waarbij we deze mensen en hun projecten in hun omgeving willen ondersteunen. Hun verhalen willen documenteren en delen met de mensen in onze eigen maatschappij om respect, compassie, begrip en inzicht voor zichzelf, de ander, de natuur en onze wereld te vergroten. Wij hopen zo een kleine bijdrage te mogen leveren aan een betere wereld.

Mocht je met ons willen samenwerken of heb je inspirerende ideeën op het gebied van volkeren die we zouden kunnen bezoeken of het ontwikkelen van materialen? Neem dan contact met ons op via info@wereldpaden.nl

Mocht je Wereldpaden Foundation financieel willen ondersteunen, dan mag dat via banknummer: NL96 RABO 0371 5231 68 t.n.v. Stichting Wereldpaden Foundation.

We zijn heel erg dankbaar voor iedere gift die we mogen ontvangen.

Liefs,

Olaf & Jolanda

De eerste plannen

De plannen voor Wereldpaden Foundation zijn na lang broeden geboren. Het is Coronatijd en op reis gaan zit er voorlopig niet in. Genoeg tijd dus om na te denken en plannen voor de toekomst te maken. Na een tijd brainstormen over de missie, de visie en de doelstellingen van Wereldpaden Foundation werd het ook tijd om concrete plannen te gaan maken. Duidelijk is dat we mensen overal ter wereld een podium willen bieden om te vertellen wat belangrijk is in hun leven, waar het leven voor hen om draait, kortom wat voor hen de essentie van het leven is. Deze mensen en projecten in hun omgeving willen we gaan ondersteunen. Daarnaast hebben we ons als doel gesteld om de kennis en de wijsheid van deze mensen hier te gaan delen. Maar dit is nog allemaal theorie.

Waar gaan we praktisch beginnen? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat regelen en vormgeven? Allemaal vragen die op een antwoord wachten. Eigenlijk is het maken van deze concrete plannen het allerleukste, want dan gaat Wereldpaden Foundation ook echt leven. Graag wil ik dan ook deze plannen delen. Het zijn nog plannen, want we mogen nog altijd niet op reis, de meeste landen buiten Europa zijn nog steeds op slot. Maar zodra de grenzen weer opengaan, zullen we ook gaan starten met het werk voor Wereldpaden Foundation.

Voor ons eerste project willen we afreizen naar Zuidelijk Afrika om de bosjesmannen in kaart te brengen en te ondersteunen. We dachten: “Laten we bij het begin beginnen en een van de oudste culturen van deze wereld gaan bezoeken”. De bosjesmannen leven al circa 10.000 jaar op dezelfde manier. In deze 10.000 jaar hebben de bosjesmannen heel wat kennis en wijsheid over het leven en de natuur vergaard. Waar zouden we dan ook beter kunnen beginnen met onze Foundation dan bij de bosjesmannen.

We hebben de bosjesmannen in Namibië al een keer eerder bezocht, in het voorjaar van 2017. We zijn toen een dag met hun door de bush getrokken en ze hebben ons laten zien hoe zij leefden. Helaas leven de bosjesmannen niet meer op de manier, zoals ze vroeger leefden. Door de kolonisatie is veel van hun leefgebied nu privé-eigendom van boeren geworden, die er grote ranches voor wild en vee van hebben gemaakt. De bosjesmannen bezitten echter nog altijd de oude kennis en wijsheid over de natuur en het leven. Graag reizen we dan ook weer naar Botswana en Namibië (gebieden waar nog veel bosjesmannen leven) om hun leven en hun visie en wijsheid op het leven in kaart te brengen. We zullen met hen de bush intrekken, hun verhalen documenteren, en hen en hun leefwijze in beeld brengen middels foto en film. Daarnaast willen we financiële steun bieden om het cultureel erfgoed van de bosjesmannen in stand te houden.

Wij kunnen niet wachten tot de grenzen weer opengaan en we mogen afreizen naar Afrika om deze bijzondere mensen en hun wijsheid in beeld te gaan brengen.

Wereldpaden Foundation

Nieuwsberichten

We hebben heel veel zin om aan de slag te gaan voor de Foundation! Hieronder komen onze nieuwsberichten, zodat we onze ontwikkelingen kunnen delen met jullie.

Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Wereldpaden Foundation. Wereldpaden Foundation is opgericht in 04-06- 2021 te Kerkrade. Het streven is om mensen te…