Klachtenprocedure

Indien je een klacht hebt over een dienst van Wereldpaden Academy of een van de docenten, dien je deze schriftelijk in bij het algemene e-mailadres van Wereldpaden Academy: support@wereldpaden.nl.              Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Uiterlijk binnen één week krijg je van ons een bevestiging van ontvangst. Uiterlijk binnen drie weken nemen wij persoonlijk contact met je op en zorgen wij voor de afhandeling van je klacht.

Mocht de klacht binnen vastgestelde termijn niet zijn afgehandeld en mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan stellen we je hiervan binnen een week op de hoogte. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard. 

De Geschillencommissie

Als lid van de CRKBO is Wereldpaden Academy aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor Wereldpaden Academy.

Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van Wereldpaden bij de uitspraak centraal.

Voor meer informatie over de kosten die zijn verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie, verwijzen wij je graag naar de website van de Geschillencommissie.

Wil je een beroep doen op de Geschillencommissie dan kun je contact opnemen via: www.degeschillencommissie.nl/contact

Telefoon: 070 – 310 53 10
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag